Google+

TẦM NHÌN và CHIẾN LƯỢC

vision_1

 

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI:

Là Công Ty phân phối có hạng trong lĩnh vực Phân Bón, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty phân phối chuyên nghiệp mang tính toàn cầu với phương châm tích hợp ưu điểm của thế giới mang về Việt Nam và mang tinh hoa của Việt Nam vươn ra thị trường thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phấn đấu mang đến sản phẩm năng suất hơn, mang lại lợi nhuận tốt hơn cho nông dân, khách hàng, chủ sở hữu và xã hội chúng ta nói chung.

Chúng tôi cam kết xây dựng một nền văn hóa truyền cảm hứng, có định hướng và sáng tạo dựa trên tầm nhìn và sứ mệnh, các quy tắc ứng xữ, các giá trị đạo đức. Giá trị cốt lõi của chúng tôi quy tụ lại tại bốn điểm nổi bậc đó là Tham Vọng, Tinh thần đồng đội, Niềm Tin và Trách nhiệm giải trình.

CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI:

Chiến lược  của công ty chúng tôi là dựa trên tăng trưởng lợi nhuận và sự phát triển bền vững. Xây dựng một vị trí vượt trội với mô hình kinh doanh linh hoạt và năng động.

Với nền tảng kinh doanh hiện tại, mục tiêu của Phân bón Việt Tranh Đề là sẽ tăng giá trị và sản lượng  nhập khẩu lên đến con số vài chục ngàn tấn/ một năm. Muốn đạt được doanh số này, các chiến lược ngắn hạn và dài hạn sẽ được chỉnh đổi theo sự biến chuyển của thị trường nhằm tạo cơ chế win-win giữa đối tác và Phân Bón Việt Tranh Đề trong mọi tình huống.

images

Speak Your Mind

*

.