Google+

Bảo Lâm: Nền nông nghiệp thúc đẩy tiến độ “Nông thôn mới”

UBND huyện Bảo Lâm vừa cho biết: Đến nay, huyện đã chuyển đổi giống cà phê năng suất cao được 13.750ha/27.300ha, đạt hơn 50% tổng diện tích cà phê toàn huyện; chuyển đổi, trồng mới giống chè chất lượng cao được 5.400 ha/13.200ha, đạt hơn 40% tổng diện tích chè toàn huyện (năng suất bình quân cây chè từ 80 tạ/ha năm 2010 lên 105 tạ/ha vào năm 2013). Nhờ vậy, thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác của huyện nâng từ 70 lên 90 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,1 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 16,23% năm 2011 còn 6,28% năm 2013, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 14,26%. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Thu hoạch chè bằng cơ giới ở Bảo Lâm

Sau 4 năm triển khai Chương trình “Nông thôn mới”, đến nay huyện Bảo Lâm có 4 xã đạt tiêu chí thu nhập, 6 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, 4 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và 13/13 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Toàn huyện đã đạt 116 tiêu chí, bình quân 8,92 tiêu chí/xã. Tập trung đầu tư sản xuất nông nghiệp được xác định là chìa khóa thành công trong xây dựng “Nông thôn mới”, huyện Bảo Lâm đã và đang nhanh chóng chuyển đổi giống cây trồng, đặc biệt là cây chè và cây cà phê.

Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng “Nông thôn mới”, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Trần Văn Hiệp cho biết: Mục tiêu của huyện Bảo Lâm là năm 2014 có ít nhất 1 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt trên 12 tiêu chí trở lên/xã; năm 2015 có ít nhất 4 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và bình quân toàn huyện đạt trên 15 tiêu chí trở lên/xã. Theo đó, huyện đề nghị đưa Bảo Lâm vào danh sách xây dựng “huyện Nông thôn mới” vào năm 2017 với dự kiến 10/13 xã đạt. 

MINH ĐẠO

Nguồn: “Báo Lâm Đồng”

Bón phân cho chè thường dùng các loại NPK có hàm lượng đạm cao như: Cá Sấu NPK 30-9-9+1,5MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E…

Speak Your Mind

*

.