Google+

CÁC TRIỆU CHỨNG THIẾU LÂN TRÊN CÂY TRỒNG

Công ty phân bón Việt Tranh Đề giới thiệu đến người đọc tình trạng thiếu một số dinh dưỡng trên cây trồng. Hôm nay chúng tôi nói đến các biểu hiện thiếu lân (P) trên cây.

Các triệu chứng thiếu lân thường thấy trên cây trồng là cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu xanh đậm. Khi cây thiếu lân trở nên trầm trọng hơn, màu xanh đậm của lá chuyển thành màu xanh xám hoặc xanh tím. Trên một vài loại cây trồng, biểu hiện thiếu lân trên lá có màu nâu đậm xuất hiện ngay ở giai đoạn cây con, sau đó lá này chuyển sang màu nâu khi cây trưởng thành.

Màu tím xuất hiện trên lá có liên quan đến sự thiếu lân đối với cây trồng.  Triệu chứng này bắt đầu xuất hiện ở chóp lá, lan theo hai bên mép lá sau đó làm toàn bộ chiết lá trở thành màu tím. Các lá phía dưới bị hoại tử khi tình trạng thiếu lân trầm trọng. Màu tím xuất hiện trên lá khi cây bị thiếu lân là do sự tích tụ chất đường trong lá không được vận chuyển về các bộ phận khác. Đường tích tụ trên lá làm tăng cường sự tổng hợp hợp chất anthocyanin (chất có màu tím) làm lá có màu tím.

Lân là nguyên tố dinh dưỡng di động trong cây trồng, nó chuyển dịch từ bộ phận già sang bộ phận non đang sinh trưởng. Chính vì vậy, bón lân cho cây trồng vào giai đoạn đầu giúp cung cấp lân cho quá trình sinh trưởng sau này của cây. Trong giai đoạn ra hoa, kết trái, lân được dịch chuyển về bộ phận trái và hạt. Vì vậy nếu cây trồng bị thiếu dinh dưởng lân trong trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến sự tạo hạt và năng suất cây trồng.

Một vài hình ảnh thiếu lân trên cây trồng:

( Nguồn hình ảnh: INPI)

Các sản phẩm phân bón Việt Tranh Đề nhập khẩu như phân bón Con Cọp 15.5.20(S)+2MgO+T.E; 12.12.17(S)+2MgO+T.E; 15.15.15+T.E đều có thành lân(P) ở dạng dễ tiêu nghĩa là lân cây trồng có thể hấp thụ được ngay và có tính hữu dụng cao khi bón vào đất, cung cấp lân ngay từ giai đoạn cây con, lúc đang sinh trưởng mạnh cho đến khi ra hoa, kết trái và nuôi trái. Người trồng chú ý bón phân chứa lân hữu hiệu như phân bón Con Cọp phòng thiếu lân trên cây trồng, góp phần đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản.

                         NPK 12 12 17(S)+2MgO+T.E                        npk 15-5-20(S)+2MgO+T.E                   NPK-151-5-15-190X300  

Speak Your Mind

*

.