Google+

HỮU CƠ CÁNH CỤT 4-3-3+65% (ITALY)

PHAN-HUU-CO-4-3-3-190X300

PHÂN HỮU CƠ 4-3-3 (NATURE’ CHOICE 4-3-3-65) Phân hữu cơ  4-3-3 hiệu CHÍM CÁNH CỤT (Phân nở) là  phân hữu cơ cao cấp với hàm lượng hữu cơ gấp 3-4 lần hữu cơ thông thường. Phân hữu cơ 4-3-3 được nhập khẩu từ Ý.  Bón là … [Đọc tiếp...]

HỮU CƠ MELFERT 5-3-2+65% (HÀ LAN)

HUU CO 5 3 2

PHÂN HỮU CƠ HÀ LAN 5-3-2 Phân hữu cơ Hà Lan 5-3-2+64,phân nở Hà Lan, thương hiệu  MELFERT  có thành phần hữu cơ cao gấp 3-4 lần so với có các loại phân hữu cơ thông thường. Phân hữu cơ Hà Lan 5-3-2 được nhập khẩu từ Hà Lan … [Đọc tiếp...]

.