Google+

NPK CÁ SẤU 24-6-10

CA SAU 24 6 10

PHÂN BÓN CÁ SẤU Phân bón  hiệu CÁ SẤU NPK 24-6-10+T.E là phân bón cao cấp được sản xuất bằng công nghệ tháp cao  là công nghệ hiện đại nhất hiện nay chưa có mặt tại Việt Nam.Không chất độn – Tan hoàn toàn.   THÀNH … [Đọc tiếp...]

NPK CÁ SẤU 30-9-9

CA SAU 30 9 9

PHÂN CÁ SẤU   Phân bón  hiệu CÁ SẤU NPK 30-9-9+T.E là phân bón cao cấp được sản xuất bằng công nghệ tháp cao  là công nghệ hiện đại nhất hiện nay chưa có mặt tại Việt Nam. Không chất độn – Tan hoàn toàn. THÀNH … [Đọc tiếp...]

NPK CÁ SẤU 25-10-5

CA SAU 25 10 5

[Đọc tiếp...]

.