Google+

PHÂN HỮU CƠ CROPKA LẠC ĐÀ 4-3-3-65OM

Crop433

PHÂN HỮU CƠ CROPKA LẠC ĐÀ 4-3-3 -65OM MÃ SP: PBLATDA43365_25K/BAO TÊN SP: Phân bón Lạc Đà 4-3-3-65_25kg/bao XUẤT SỨ: ITALY CÔNG NGHỆ SX: CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU QUY CÁCH BAO BÌ:  25KG/BAO ĐƠN GIÁ:  285,000 đồng/ bao KHUYẾN MÃI: Mua một … [Đọc tiếp...]

PHÂN NPK CROPKA LẠC ĐÀ 20-10-10 + T.E

Crop201010

PHÂN NPK CROPKA LẠC ĐÀ 20-10-10 + T.E MÃ SP: PBLACDA201010_25KG/BAO TÊN SP: Phân bón Lạc Đà 20-10-10_25 kg/bao XUẤT SỨ: NGA CÔNG NGHỆ SX: CÔNG NGHỆ THÁP CAO QUY CÁCH BAO BÌ:  25KG/BAO ĐƠN GIÁ:  450,000 đồng/ bao KHUYẾN MÃI: Mua một bao … [Đọc tiếp...]

PHÂN NPK CROPKA LẠC ĐÀ 16-16-16 + T.E

NPK161616

PHÂN NPK CROPKA LẠC ĐÀ 16-16-16 + T.E MÃ SP: PBLACDA161616_25K/BAO TÊN SP: Phân bón Lạc Đà 16-16-16_25 kg/bao XUẤT SỨ: RUSSIA CÔNG NGHỆ SX: CÔNG NGHỆ THÁP CAO QUY CÁCH BAO BÌ:  25KG/BAO ĐƠN GIÁ:  470,000 đồng/ bao KHUYẾN MÃI: Mua một bao … [Đọc tiếp...]

.