Google+

HỮU CƠ KUBLER 4-3-3+65% (HÀ LAN)

[Đọc tiếp...]

NPK 30-9-9 KUBLER (ĐẠM HAI LÁ, CÔNG NGHỆ THÁP CAO)

NPK 30-9-9

PHÂN BÓN KUBLER   Phân bón  hiệu Kubler NPK 30-9-9+MgO+T.E là phân bón cao cấp được sản xuất bằng công nghệ tháp cao  là công nghệ hiện đại nhất hiện nay chưa có mặt tại Việt Nam. Không chất độn – Tan hoàn toàn. THÀNH … [Đọc tiếp...]

.