Google+

PHÂN BÓN LÁ PHI THUYỀN

phan bon la phithuyen 470

Hệ thống Shuttle (ví như phi thuyền không gian con thoi), được phát minh bởi nhà hóa học công nghiệp David Menné, là một đột phá trong hóa học che-lát. Khác với  hoá học che-lát truyền thống (mỗi hợp chất EDTA chỉ vận chuyển được một … [Đọc tiếp...]

.