Google+

BÓN PHÂN VIỆT TRANH ĐỀ CHO CÂY HOA CÚC

hoa cuc

1 Đặc điểm chung Cây hoa cúc ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp 15-20oC. Cây hoa cúc ưa ẩm, ẩm độ đất thích hợp là 60-70%, độ ẩm không khí 55-65%. Anh sáng dài ngày thuận lợi cho sinh trưởng, ánh sáng ngày nắn thuận lợi cho ra … [Đọc tiếp...]

Quy trình bón phân Việt Tranh Đề cho cây Thanh Long

Print

[Đọc tiếp...]

Quy Trình bón phân Việt Tranh Đề cho cây Cao Su

QUY TRINH BON PHAN CHO CAY CAO SU 470PX x 300PX

[Đọc tiếp...]

QUY TRÌNH BÓN PHÂN VIỆT TRANH ĐỀ CHO CÂY CÀ PHÊ

qyu-trinh-bon-phan-cho-cay-ca-phe

    … [Đọc tiếp...]

.