Google+

Câu hỏi của anh Hải – Xã Vĩnh Thạnh- Chợ Lách- Bến TRe

Tôi đã sử dụng nhiều loại phân bón cho chôm chôm nhìn chung năng

suất cao đạt hiệu quả.Nhưng đến thu hoạch thì trái bị bầm và nhìn tổng

thể trái không đẹp nên bán giá không cao.Xin hỏi công ty có loại phân

bón nào sử dụng để giảm được hiện tượng này hay không?

Xin hướng dẩn dùm.

Speak Your Mind

*

.