Google+

Câu hỏi của anh Trần Văn Út – Vĩnh Kim – Cai Lậy- Tiền Giang

Vú sữa nhà tôi phát triển chỉ bằng ngón tay đã bón nhiều loại phân 

nhưng trái phát triển có dị tật và số lượng trái non rụng nhiều.

Xin hỏi công ty vú sữa nhà tôi bị hiện tượng gì.Để phòng ngừa công ty

có loại phân nào để phòng ngừa hay không?.

 

 

Speak Your Mind

*

' .