Google+

Chủ động triển khai kế hoạch trồng cà phê chè xứ lạnh

Theo Sở NN&PTNT, để việc trồng cà phê chè xứ lạnh đạt mục tiêu theo đề án đặt ra, các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông cần chủ động triển khai kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch trồng cà phê, hợp đồng cán bộ kỹ thuật, xét các hộ đăng ký trồng cà phê… trong năm 2014.

 13-01-2014-1-kinhte

Các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc hỗ trợ giống cho dân phát triển cây cà phê chè ở xã Xốp, huyện Đăk Glei

Theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê chè xứ lạnh ở huyện do UBND huyện quyết định thành lập, trưởng ban là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cấp xã do UBND xã thành lập, trưởng ban là thành viên của Ban chỉ đạo cấp huyện. Việc thành lập Ban chỉ đạo phải đi đôi với việc phân công nhiệm vụ thể cho từng thành viên.

Trong quá trình thực hiện, các huyện tham gia thực hiện Đề án phải xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể được phê duyệt, hàng năm các huyện xây dựng kế hoạch về quy mô diện tích trồng cà phê, số hộ tham gia, nhu cầu hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kinh phí hợp đồng cán bộ kỹ thuật, quản lý đề án để gửi Sở NN&PTNT (qua Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh tổng hợp).

Theo yêu cầu, cán bộ kỹ thuật được hợp đồng phải có trình độ chuyên ngành phù hợp từ trung cấp trở lên. Các huyện và Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư hợp đồng cán bộ kỹ thuật và chi trả chế độ theo quy định của Đề án. Việc bình xét các hộ đăng ký tham gia thực hiện Đề án phải được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng theo quy định của UBND tỉnh.

Việc chọn đất trồng và xử lý đất trồng cũng cần phải được tính đến. Cây cà phê chè trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất bazan, đất poocphia, đất đá vôi, đất granit, đất phù sa cổ…có tầng dày trên 70 cm, thoát nước tốt, có độ dốc dưới 20o, độ xốp trên 60%. Trong các loại đất này, thích hợp nhất là đất bazan, đất đá vôi. Việc trồng cà phê trên đất trồng cây bạch đàn, keo tai tượng, cây ăn quả, cà phê già cỗi hết chu kỳ kinh doanh thì phải xử lý đất bằng khai hoang (cày bừa, rà rễ), gieo trồng cây họ đậu để lấy thân lá vùi vào đất, cải tạo lại đất; xử lý vôi, diệt trừ nấm bệnh trong đất trước khi trồng cà phê. Đất đã thoái hóa, trồng cây ngắn ngày không hiệu quả thì phải bón nhiều phân hữu cơ, hoặc cải tạo lại đất bằng gieo trồng cây họ đậu.

Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư là đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp giống và chuyển giao kỹ thuật trồng cà phê. Trong quá trình thực hiện, các huyện cần phối hợp với Trung tâm để thống nhất bố trí giống cà phê phù hợp với vùng sinh thái. Việc giao, nhận giống cây giữa Trung tâm và các địa phương phải có sự giám sát, chứng kiến của chính quyền địa phương và hộ tham gia thực hiện Đề án.

Trên cơ sở kế hoạch phân khai hàng năm, UBND các huyện bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện, kinh phí lồng ghép để hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ tham gia trồng cà phê.

Việc chủ động xây dựng kế hoạch trồng cà phê là nhân tố quan trọng bảo đảm cho việc thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê chè xứ lạnh trong năm 2014 hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.  

Bài, ảnh: Đào Nguyên

Nguồn: kontum.gov.vn

Các loại phân thường được sử dụng cho cây cà phê như: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E,  PHÂN HỮU CƠ MELFERT 5-3-2-64, CANXI NITRATE BO (BORONICA)

Speak Your Mind

*

.