Google+

Đam Rông trồng được hơn 200ha cây cao su

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Đam Rông đã trồng được hơn 200ha cây cao su, trong đó, tập trung chủ yếu ở các xã Đạ R’sal, Liêng S’rônh và Đạ Long. 

 2

ảnh minh họa(Internet)

Để cây cao su trở thành cây trồng theo hướng bền vững, hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện Đam Rông đang tiếp tục khảo sát địa hình, đất đai, khí hậu phù hợp để hỗ trợ nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật để mở rộng diện tích cây cao su, đồng thời, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm mủ cao su cho bà con nông dân. 

 

Được biết, hiện nay, cây cao su là một trong những cây trồng chủ lực góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo cho nông dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Việc trồng cao su ở Đam Rông đang là một hướng đi mới giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.

 

Văn Tâm

Nguồn:baolamdong.vn

Nếu dùng phân NPK bón cho cao su thời kỳ kinh doanh nên chọn loại có tỷ lệ NPK 2:1:2 hay các loại phân có tỷ lệ kali cao hơn là được có thể bón NPK 15-15-15+T.E, NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, kết hợp với hửu cơ Melfet 5-3-2-64…

 

Speak Your Mind

*

' .