Google+

Đưa nông nghiệp công nghệ cao vào vùng sâu

Lạc Dương là huyện có tới 78,2% dân số là người DTTS sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa bằng sản xuất nông nghiệp nên đời sống kinh tế của nhiều hộ còn nhiều khó khăn. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy và UBND huyện Lạc Dương chủ trương tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển nông nghiệp, trong đó có việc đưa nông nghiệp công nghệ cao về vùng sâu, vùng xa nhằm chuyển đổi tập quán sản xuất và nâng cao thu nhập cho bà con DTTS gốc địa phương.

 

images1007865_Trang3.2

 Cán bộ Trung tâm Nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân cùng kiểm tra mô hình rau công nghệ cao ở Đạ Sar

Ông Thân Xuân Quý – Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương cho hay, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện đang chuyển mạnh từ sản xuất các loại cây màu ngắn ngày và cây ăn quả dài ngày nhưng hiệu quả kinh tế thấp sang canh tác rau, hoa với quy mô tương đối tập trung và ứng dụng công nghệ cao. Việc chuyển hướng sản xuất này được bắt đầu bằng việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tới địa phương – nhất là những nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống như Đạ Sar, Đa Nhim, Đạ Chais… đầu tư các mô hình liên kết sản xuất rau, hoa theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài việc đưa lại thu nhập cao cho các doanh nghiệp, những mô hình này còn tham gia giải quyết việc làm và chuyển giao kỹ thuật canh tác mới cho bà con DTTS địa phương. 

 

Nửa cuối năm 2013, Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương theo chỉ đạo của UBND huyện đã phối hợp với UBND xã Đạ Sar cùng với Công ty TNHH Hoa Đất Việt, Công ty CP Tâm Sinh Nghĩa và HTX Anh Đào triển khai 10 mô hình liên kết sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao (gồm 2 mô hình trồng hoa hồng ngoài trời, 2 mô hình trồng hoa cẩm tú, 1 mô hình trồng hoa mắt ngọc, 2 mô hình trồng bắp cải tím và 3 mô hình trồng cải thảo Đà Loan trong nhà kính, nhà lưới) với quy mô mỗi mô hình 1ha/10 hộ DTTS. Bằng phương thức “liên kết 4 nhà”, UBND huyện Lạc Dương đã đầu tư cho chương trình này 40 triệu đồng, các doanh nghiệp và HTX đóng góp 108 triệu đồng, bà con DTTS góp đối ứng 102,4 triệu đồng, Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương chịu trách nhiệm chuyển giao KHKT cho nông dân và các công ty và HTX trên có nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện “cầm tay, chỉ việc”, tất cả các hộ tham gia các mô hình liên kết sản xuất hiện nay đều đã có vườn trại đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, biết ứng dụng các tiến bộ KHKT nông nghiệp vào thực tế. Qua theo dõi của Trung tâm Nông nghiệp huyện thì với 5 mô hình trồng hoa, cây hoa phát triển khá tốt, với mật độ trồng 3.000 cây/0,1ha, mô hình trồng hoa cẩm tú cho thu nhập 18 triệu đồng/ tháng (180 triệu đồng/ha/tháng) sau một năm trồng và chăm sóc; hoa mắt ngọc cho thu nhập 12 triệu đồng/0,1ha/tháng… Với các mô hình trồng rau, được HTX Anh Đào liên kết sản xuất, sau 2 tháng trồng, cây sú tím đã cho thu nhập 27 triệu đồng/0,1ha (270 triệu đồng/ha)… 

 

Theo khẳng định của Trung tâm Nông nghiệp Lạc Dương, những mô hình liên kết sản xuất hoa công nghệ cao mà huyện cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã triển khai ở xã Đạ Sar cho thu hoạch bình quân mỗi năm trên 1,2 tỷ đồng/ha, lợi nhuận 0,7 tỷ đồng/ha; các mô hình trồng rau cho thu hoạch 1 tỷ đồng/ha, lợi nhuận 0,5 tỷ đồng/ha. Điều đáng mừng là nhờ đạt chất lượng cao và sản xuất theo kế hoạch, 100% sản phẩm của các mô hình liên kết sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao ở Đạ Sar đều đã được tiêu thụ ổn định. Theo ông Thân Xuân Quý thì các doanh nghiệp thu mua – chế biến – tiêu thụ rau, hoa công nghệ cao ở xã Đạ Sar có năng lưc tiêu thụ bình quân 10 tấn/ngày và “đảm bảo thu mua hết nông sản công nghệ cao do địa phương liên kết sản xuất”. 

 

Từ những mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ rau, hoa đã được ngành nông nghiệp huyện triển khai, nhiều hộ bà con DTTS trong xã đã tự đầu tư nhân rộng thêm nhiều mô hình khác có hiệu quả không thua kém: ông Lơ Mu Ha Hang (thôn 1) ngoài diện tích 0,2ha được Nhà nước hỗ trợ đã tự đầu tư thêm 0,1ha; ông Ha Sương (thôn 4) tự đầu tư 10,1ha đất để trồng đậu Hòa Lan theo hướng công nghệ cao. Không chỉ ở Đạ Sar, nhiều hộ DTTS ở xã Đa Nhim cũng đã đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao theo hướng liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

 

Đức Hưng

Nguồn: “Báo Lâm Đồng”

Phân bón của Công ty Việt Tranh Đề với đầy đủ dinh dưỡng trong viên phân, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của rau, màu như là Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E, Cá Sấu NPK 30-9-9+1,5MgO+T.E, Hữu Cơ Melfert 5-3-2-64…

 

Speak Your Mind

*

' .