Google+

Giá điều tại Định Quán đang ở mức cao

chỉ mụcẢnh minh họa(Nguồn internet)

(ĐN)- Hiện nay giá điều tại huyện  Định Quán đang mua ở mức cao. Giá điều tươi tại các đại lý được thu mua ở mức 26.500 đồng/kg, tăng hơn 2-4 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm 2013. Theo các nông dân trồng điều ở Phú Tân, Phú Lợi (huyện Định Quán), do ảnh hưởng của thời tiết, điều trổ bông đúng vào lúc lạnh dẫn đến khô bông, năng suất chỉ đạt khoảng 6-7 tạ/hécta, giảm hơn năm ngoái khoảng 4-5 tạ/hécta.

Hữu Cường

Nguồn: Báo Đồng Nai

Các loại phân thường được sử dụng cho cây cà phê như: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E,  PHÂN HỮU CƠ MELFERT 5-3-2-64, CANXI NITRATE BO (BORONICA)

Speak Your Mind

*

.