Google+

Giá nhãn tăng

Giá nhãn tại huyện Châu Thành đang ở mức 28.000 – 33.000 đồng/kg, có thời điểm đến 37.000 – 38.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 4.000 – 5.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 12/2013.

ADT6
Giống nhãn Idor mang lại năng suất cao cho người dân tại huyện Châu Thành

Theo ông Trương Văn Rồi – Giám đốc Hợp tác xã nhãn Châu Thành thì giống nhãn Idor (Thái Lan) được người dân canh tác nhiều năm qua mang lại năng suất rất cao, khoảng 15-30 tấn/ha (tùy theo độ tuổi cây nhãn). Giống nhãn này chống chọi tốt với dịch bệnh chổi rồng”. Đầu ra của trái nhãn cũng được đảm bảo hơn do mỗi ngày Cơ sở Út Hiện (huyện Châu Thành) thu mua 1-2 tấn nhãn.

Khánh Phan

Nguồn: Báo Đồng Tháp Online

Bón phân cho nhãn  đầy đủ và cân đối các loại phân bón làm tăng năng suất quả, và khắc phục hiện tượng ra quả cách năm.

Loại phân thường được sử dụng cho Nhãn là:

Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E, Con Cọp 15-5-20(S)+2MgO+T.E, hữu cơ Melfert 5-3-2-64 …

 

Speak Your Mind

*

.