Google+

HỘI THI RAU TẠI LẠNG SƠN

Những loại rau đặc sản được sản xuất theo chuẩn VietGap được bà con nông dân Lạng Sơn được đưa đến quảng bá, giới thiệu cho người tiêu dùng và khách du lịch.

Theo vnepxpress.net

Speak Your Mind

*

.