Google+

Kết quả điểm trình diễn cây chôm chôm

Chôm chôm là mặt hàng trái cây tươi thứ hai của Việt Nam được Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp mã số xác nhận vùng trồng đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường này.

Bước đầu, sản phẩm trái cây đặc sản này xuất khẩu chưa nhiều, mới chỉ khoảng 300 tấn mỗi năm. Dù vậy 3 năm qua, nhiều nhà vườn ở vùng chuyên canh cây ăn trái huyện Chợ Lách, Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã thu đạt lợi nhuận cao nhờ xuất bán chôm chôm vào thị trường Mỹ.

1670846438_1365405124

Ảnh minh họa(Internet)

Trong năm 2013, Công ty phân bón Việt Tranh đề tiến hành khảo nghiệm phân bón tại ruộng của  Anh Phạm Công Chánh, ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Qui mô mỗi điểm trình diễn rộng 0,2 ha chia làm hai lô , lô I canh tác theo tập quán của nông dân không sử dụng phân bón Việt Tranh Đề, lô II cũng theo tập quán của nông dân nhưng sử dụng phân bón Việt Tranh Đề.

Tuổi cây chôm chôm cả hai lô khảo nghiệm đều được 5 năm tuổi.

Lô I bón phân theo nông dân:

–        Sau thu hoạch: NPK 20-20-15  200kg/ha

–        Trước ra hoa: NPK 20-20-15  200kg/ha

–        Sau khi đậu trái:  NPK 20-20-15  200kg/ha

–        Giai đoạn nuôi trái: NPK 20-20-15  200kg/ha

–        Bón định kỳ hữu cơ 200kg/ha

Lô II bón phân theo Việt Tranh Đề: 

-Sau thu hoạch: Con Cọp NPK 15-15-15+T.E 150kg/ha

-Trước ra hoa: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+ 2MgO+T.E 300kg/ha + Canxi Nitrate Bo 150kg/ha

-Sau đậu trái: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+ 2MgO +T.E 150kg/ha + Canxi Nitrate Bo 50kg/ha

– hai tháng sau đậu trái: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+ 2MgO +T.E 100kg/ha + Canxi Nitrate Bo 50kg/ha

Kết hợp bón định kỳ phân hữu cơ Chim Cánh Cụt 4-3-3-65 300kg/ha.

Untitled-111

Anh Phạm Công Chánh bên cây chôm chôm bón theo qui trình Việt Tranh Đề

Sau thu hoạch thống kê một số nội dung giữa hai lô như sau:

Nội dung

Đơn vị

Việt Tranh Đề

Nông dân

Năng suất

Tấn/ha

22

20

Chi phí PB

VND/ha

30.000.000

28.000.000

 Chi phí khác

VND/ha

30.000.000

34.000.000

Tổng chi phí

VND/ha

60.000.000

62.000.000

 Tổng doanh thu

VND/ha

240.000.000

220.000.000

Lợi nhuận

VND/ha

180.000.000

158.000.000

 

Lô trình diễn phân bón Việt Tranh Đề có bước cải thiện đáng kể trên ba phương diện:

– Sức sinh trưởng,

-Năng suất ,

-và chất lượng trái.

Bên cạnh đó là một số ý kiến của nông dân phản ánh khi sử dụng phân bón Việt Tranh đề cho cây chôm chôm như sau: Cây xanh tốt, ít bị cháy lá, năng suất cao hơn lô đối chứng và trái đạt chất lượng thương phẩm, giảm thiểu đáng kể hiện tượng trái nhỏ không đạt chuẩn so với vụ trước. cây ra nhiều rễ, rễ to, khỏe giúp cây hấp thu một cách hiệu quả phân bón trong đất.

Speak Your Mind

*

.