Google+

KẾT QUẢ ĐIỂM TRÌNH DIỂN PHÂN BÓN VIỆT TRANH ĐỀ CHO LÚA Ở LONG AN

 demo cho lua tai Long An-400

                        Ruộng nông dân Phạm Thị Hà sắp thu hoạch

 

Qua hơn 3 tháng gieo sạ, chăm sóc, áp dụng đúng qui trình bón phân của Công Ty Việt Tranh Đề(VTĐ), được kỹ sư nông học của công ty Việt Tranh Đề thường xuyên thăm đồng. Ngày 09/04/2013, Công ty phân bón Việt Tranh Đề kết hợp với hộ nông dân Phạm Thị Hà cùng đánh giá kết quả sau thu hoạch điểm trình diễn lúa theo quy trình phân bón Việt Tranh Đề như sau:

Qua quá trình canh tác cho thấy, khi bón phân của Công Ty Việt Tranh Đề thì cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, độ đồng đều cao, bông dài, với đặc điểm cứng cây nên có khả năng chống được đổ ngã. Cây lúa sinh trưởng tốt nên hạt mẫy, tỷ lệ lép thấp và sâu bệnh ít gây hại.

Bảng Kết quả điểm trình diễn phân bón Việt Tranh Đề

 Nông dân : cô Phạm Thị Hà.

Địa chỉ :  606 Quốc Lộ 1 , Phường 4, Tp. Tân An, Long An.

Diện tích điểm trình diễn : 0.5 ha

Giống lúa : Nếp địa phương (110 ngày)

Ngày sạ : 04/01/2013

Mật độ sạ : 200 kg/ha

 Qui trình bón phân

THEO NÔNG DÂN

QUI TRÌNH VIỆT TRANH ĐỀ

N:P2O5:K2O = 119 : 74 : 57.5THỜI ĐiỂM BÓN : (Ha)1.- 10 Ngày sau sạ– Supe Lân : 150kg- Urea        :   50kg- NPK 20-20-15 : 50kg2.- 25 Ngày sau sạ:- NPK 16-16-8 : 150kg- Urea        : 50kg- KCl          : 20kg3.-  42 Ngày sau sạ:- NPK 16-16-8 : 100kg- Urea        : 50kg- KCl          : 30kg    N:P2O5:K2O = 92 : 40 : 36THỜI ĐiỂM BÓN : (Ha)1.- 10 Ngày sau sạNPK 30-9-9+1.5MgO+T.E: 100kg- HC NATURE’ CHOICE 4-3-3-65: 30kg2.- 25 Ngày sau sạ: – NPK 30-9-9+1.5MgO+T.E: 150kg- HC NATURE’ CHOICE 4-3-3-65: 30kg3.- 42 Ngày sau sạ:- NPK 15-15-15+T.E: 100kg

 

  • Qui trình Việt Tranh Đề: lá cờ giữ màu xanh lâu hơn

        Chứng tỏ phâ n bón Việt Tranh Đề cung cấp dinh dưỡng cho lúa lâu bền hơn

        Số hạt chắc trên bông nhiều hơn, to hơn đối chứng

 

  • Đối chứng : lá cờ mau chuyển sang màu vàng

        Dinh dưỡng trong đất không còn đủ để cung cấp cho cây lúa trong giai đoạn này

Đối chứng                                                   Qui trình Việt Tranh Đề

 

doi chung -400doi chung -400(2) 

SO SÁNH HiỆU QUẢ KINH TẾ

Bảng so sánh doanh thu/chi phí khi bón phân Việt Tranh Đề so với đôi chứng

THEO NÔNG DÂN QUI TRÌNH VIỆT TRANH ĐỀ
Năng suất: 7,3 T/haTổng chi phí: 13.400.000 đ- Tiền phân : 6.600.000 đ- Chi phí khác : 6.800.000 đTổng thu:7,3 x 5.200.000 = 37.960.000 đLời : 24.560.000 đ  Năng suát: 8,6 T/haTổng chi phí : 12.940.000 đ- Tiền phân : 6.840.000 đ- Chi phí khác : 6.100.000Tổng thu:8,6 x 5.200.000 = 44.720.000 đLời : 31.780.000 đ 

Lợi nhuận tăng thêm : 7.220.000 đ/ha.(giá lúa : 5.200 đ/kg)

Khi bón phân của Công ty Việt Tranh Đề chi phí phân bón chỉ tương đương với phân đơn nhưng lợi nhuận tăng thêm đến 22% ( lợi nhuận tăng thêm 7.220.000đ/ha)

KẾT LUẬN

  • Chi phí bón phân theo qui trình Việt Tranh Đề có tăng chút ít so với qui trình của nông dân (có trường hợp giảm), nhưng năng suất cao hơn của nông dân, và lợi nhuận sau cùng cũng cao hơn.
  • Ngoài tác dụng tăng năng suất, phân bón Việt Tranh Đề còn làm tăng chất lượng nông sản, tăng lượng nông sản bán được (đặc biệt là với nông sản xuất khẩu).
  • Không lo lắng về vấn đề phân giả, phân kém chất lượng và vấn đề môi trường .

 

Ban Nghiên Cứu & Phát triển Phân Bón Việt Tranh Đề

Speak Your Mind

*

.