Google+

KỸ THUẬT BÓN CHO CÀ PHÊ

ky thuat phan bon 4

1– Nhu câu dinh dưỡng của cây cà phê:

Cà phê là loại cây công nghiệp lâu năm có nhu cầu dinh dưỡng rất cao. Theo Saleh, 1983, để đạt năng suất 1.500 – 2.000 kg cà phê/ha, cây cà phê cà hút đi từ đất một lượng dinh dưỡng là 53,3kg đạm nguyên chất (N), 10,5 kg P2O5, 80,7 kg K2O, 16,5 kg MgO, 28 kg CaO. Theo Malavolta, 1990, để có năng suất 3.000 kg cà phê, cây cà phê hút đi từ đất các loại vi lượng là 2,2 kg  Fe, 0,746 kg Mn, 0,489 kg Zn, 0,36 kg Cu, 0,199 kg Bo.

Trong các loại dinh dưỡng cây cà phê hút từ đất, ba loại dinh dưỡng đa lượng đạm, lân, kali có vai trò thiết yêu trong việc hình thành năng suất cà phê. Đạm là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với cây cà phê. Đạm có vai trò giúp cây cà phê phát triển thân cành, lá và hệ rễ cũng như sự ra hoa kết trái của cây cà phê. Lân có vai trò không kém. Lân tham gia vào quá trình quang hợp, hình thành rễ, phát triển mầm hoa. Kali tham gia vào sự vận chuyển các chất khô nuôi trái, tăng khả năng chống chịu nóng, chịu hạn…cho cà phê.

Trong một năm, cây cà phê cây cà phê có các giai đoạn sinh trưởng và phát triển khác nhau nên nhu cầu dinh dưỡng cũng khác nhau. Việc bón phân nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn để phát huy tiền năng năng suất tối đa của cây cà phê.

2- Bón phân cho cây cà phê:

2.1 Bón phân cho cà phê kinh doanh:

Đầu mùa mưa ( tháng 3-4-5 sau những trận mưa đủ lớn, đất đủ ẩm):

 •        NPK 24-6-10+T.E Cá Sấu: Liều lượng 450-650 kg/ha.  
 •          Phân hữu cơ Chim Cánh Cụt 4-3-3+65: 300-400 kg/ha

Bón giửa mùa mưa ( tháng 7-8):

 •        NPK 24-6-10+T.E Cá Sấu: Liều lượng 600-750 kg/ha.

Bón vào cuối mùa mưa ( tháng 10-11)

 •         NPK 12-12-17(S)+2MgO+T.E CON CỌP: Liều lượng 450-650 kg/ha
 •          Phân hữu cơ Chim Cánh Cụt 4-3-3+65: 300-400 kg/ha

Bón vào mùa khô (tháng 12-3):

 •        NPK Cá Sấu 24-6-10+T.E. Liều lượng là 200-300 kg/ha/lần bón. Bón 2-3 lần trong mùa khô kết hợp với tưới.

Ngoài việc cung cấp các dinh dưỡng đa lượng, phân bón hữu  cơ  Chim Cánh Cụt 4-3-3, phân Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E và phân Con Cọp NPK 12-12-17(S)+2MgO+T.E. còn cung cấp cho cây cà phê các dinh dưỡng trung. vi lượng như Ma-giê (Mg), Canxi (Ca), lưu huỳnh (S), kẽm(Zn), Sắt (Fe), B0 (B) đáp ứng cho cây.

 

Comments

 1. Phạm Thanh Thuận says:

  Sao không thấy báo giá?

 2. admin says:

  Chào anh Thuận,

  Anh xem báo giá ngay Quy Trình Bón Phân Việt Tranh Đề cho cà phê anh nhé.

  Thân chào,

Speak Your Mind

*

.