Google+

PHÂN VIỆT TRANH ĐỀ ÁP DỤNG TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Cây sầu riêng ( Durio zibethinus Murr) là loại cây ăn trái chứa nhiều chất bổ dưỡng, được ưa chuộng trong nước và có khả năng xuất khẩu. Cây sầu riêng có thể sinh trưởng, phát triển trên nhiều loại đất khác nhau. Nhưng tốt nhất loại đất thịt, thoát nước tốt, gần nguồn nước tưới.

Bón phân cho cây sầu riêng:

trai-sau-rieng

1- Giai đoạn cây con và những năm đầu cho trái:

Bón phân hữu cơ: 0,3-0,5 kg/gốc/năm  phân hữu cơ Hà Lan Melfert 5-3-2 hoặc phân hữu cơ 4-3-3 hiệu Chim Cánh Cụt.

Kết hợp bón phân bón NPK 24-6-10+T.E ( Phân Cá Sấu): 0,3 – 2,0 kg/gốc/năm chia làm 3-4 lần/năm để bón.

2- Giai đoạn cho trái ổn định:

Lần 1 (sau thu hoạch xong)

Ngay sau khi thu hoạch xong cần tỉa cành, bón  phân hữu cơ 4-3-3 (Chim Cánh Cụt)  hoặc PHÂN HỮU CƠ HÀ LAN 5-3-2 liều lượng: 7-10 kg/gốc. Kết hợp bón NPK 30-9-9+2MgO+T.E. Liều lượng: 1-2 kg/gốc

Lần 2 (Trước khi ra hoa hoa 30-40 ngày) Khi đọt non phát triển mạnh. Bón phân Con Cọp NPK 15-15-15+T.E: Liều lượng: 1-2 kg/gốc.

Phun phân bón là có công thức 15-30-15 hoặc 15-50-15 định kỳ 7-10 ngày/lần để tượng hoa tốt.

Khi lá đọt chuyển già, các lá mới đã thành thục, tiến hành xiết nước, phun Kali Nitrate 100-200 g/bình 10 Lít nước. Sau khi xiết nước 30-40 ngày nụ hoa xuất hiện.

Lần 3 (Khi trái sầu riêng to bằng trái chôm chôm): Bón phân Con Cọp NPK 12-12-17 (S)+2MgO+T.E: Liều lượng: 2-3 kg/gốc . Giúp trái mau to và chất lượng trái tốt. Do NPK 12-12-17 (S)+2MgO+T.E Con Cọp là loại phân không chứa gốc clo nên không làm sượng cơm.

Lần 4 (trước khi trái chín 30 ngày): Bón phân Con Cọp NPK 15-5-20 (S)+2MgO+T.E: LIỀU LƯỢNG: 2-3 Kg/gốc. NPK Con Cọp NPK 15-5-20 (S)+2MgO+T.E là loại phân không chứa Clo có hàm lượng Kali Sunphate cao giúp trái mau to và phẩm chất quả tốt, cơm không bị sượng, không bị nhão. Khi dùng phân NPK 15-5-20 (S)+2gO+T.E Con cọp thì không cần bón thêm K2SO4.

Speak Your Mind

*

.