Google+

KỶ THUẬT BÓN “RAU MÀU”

 ky thuat phan bon 3

BÓN PHÂN CHO CÂY CÀ CHUA

 

Cây cà chua là loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng rất cao. Thời gian sinh trưởng kéo dài 120- 135 ngày. Để đạt được năng suất khoảng 24 tấn/ha, cây cà chua lấy đi một lượng dinh dưỡng như sau: 117 kg đạm (N), 46 kg lân (P2O5), 319 kg kali (K2O), 43 kg MgO, 129 kg CaO.

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÀ CHUA:

1- VƯỜN ƯƠM (cho 1 liếp 1 m2)

3 kg phan huu co chim canh cut 4-3-3 hoặc Phân Hữu cơ Hà Lan 5-3-2

0,2 kg phân lân DHP Guano

2-VƯỜN SẢN XUẤT:

Bót lót: Phân hữu cơ 4-3-3 ( Hiệu Chim Cánh Cụt Hoàng Đế) hoặc PHÂN HỮU CƠ HÀ LAN 5-3-2. Liều lượng: 300 – 400 kg/ha ( Lượng phân hữu cơ chỉ cần bón bằng 1/3 lượng hữu cơ thông thường do làm lượng chất hữu cơ trong phân hữu cơ chim cánh cụt gấp 3  lần phân hữu cơ thông thường.

 

Bón thúc đợt 1 (20-25 ngày sau trồng): Phân Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E: 200 – 250 kg/ha

Bón thúc đợt 2 (35-40 ngày sau trồng): phân Con Cọp NPk 15-5-20 (S)+2MgO+T.E:200 – 250 kg/ha

Bón thúc đợt 3 (40-45 ngày sau trồng): phân Con Cọp NPk 15-5-20 (S)+2MgO+T.E: 200 – 250 kg/ha

Speak Your Mind

*

.