Google+

NĂM 2013 CẦN 10,3 TRIỆU TẤN PHÂN BÓN

Ngày 14/12, Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2013 nhu cầu phân bón của cả nước cần khoảng 10,235 triệu tấn. Trong đó, phân đạm Ure là 2 triệu tấn, phân đạm SA 850.000 tấn, phân Kali 950.000 tấn, phân DAP 900.000 tấn, phân NPK 3,8 triệu tấn.

Theo cân đối cung cầu, nước ta sẽ phải nhập khẩu khoảng 2,47 triệu tấn phân bón các loại. Để đảm bảo đủ phân bón cung cấp trong nước với giá cả hợp lý cho sản xuất nông nghiệp 2013, trước mắt là vụ xuân 2013, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các nhà máy phân bón trong nước đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tăng sản lượng phân bón tại chỗ.

Bộ NN&PTNT cũng giao Cục Trồng trọt chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, khuyến cao nông dân sử dụng phân bón hợp lý, trong đó khuyến khích các hộ sử dụng phân bón tổng hợp như NPK, phân hữu cơ sinh học để tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp ở địa phương thiết lập hệ thống mạng lưới cung ứng phân bón để bán thẳng cho nông dân, hạn chế trung gian lợi dụng ép giá.

Speak Your Mind

*

.