Google+

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

images (3)

images (5)

images (4)

Với quan điểm kinh doanh là luôn tìm giải pháp hơn là bán hàng. Việt Tranh Đề luôn đầu tư một khoản chi phí hàng năm để duy trì các hoạt động ” Nghiên cứu & Phát triển” trong bốn phân đoạn kinh doanh của Việt Tranh Đề nhằm luôn mang đến một sự mới mẽ và có lợi ích cho thị trường và đối tác của Việt Tranh Đề về nguồn hàng.

Hơn mười năm hoạt động Việt Tranh Đề đã phát huy được thế mạnh toàn cầu của mình trong bốn phân đoạn kinh doanh thông qua các nguồn hàng từ các nhà máy nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng thành công của chúng tôi là tất yếu với định hướng kinh doanh có chiến lược lâu dài cho một nền nông nghiệp bền vững.

Speak Your Mind

*

.