Google+

Quy hoạch cây trồng đến năm 2020: Giảm diện tích cà phê, tăng cao su

Để thực hiện chuyển đổi, mở rộng diện tích các loại cây phù hợp với cơ cấu cây trồng chung của tỉnh, ngành NN-PTNT tỉnh đã xây dựng đề án Quy hoạch cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả chủ yếu trên địa bàn tỉnh Dak Lak đến năm 2020 theo hướng giảm diện tích cà phê, điều, tăng diện tích cao su, tiêu và ca cao.

Cụ thể, giai đoạn 2012 – 2015: chuyển đổi hơn 20.000 ha cà phê, hơn 8.000 ha điều ở khu vực không phù hợp, năng suất thấp sang các loại cây trồng khác; tái canh 10.700 ha cà phê, trồng mới trên 8.000 ha cao su, hơn 1.700 ha hồ tiêu, 4.118 ha ca cao và 7.700 ha cây ăn quả các loại; cơ cấu cây cà phê diện tích 180.000 ha, sản lượng gần 450.000 tấn; cao su 42.030 ha, sản lượng 42.166 tấn; điều 25.000 ha, sản lượng hơn 30.00 tấn; hồ tiêu 8.000 ha, sản lượng hơn 18.000 tấn; ca cao 6.000 ha, sản lượng 4.000 tấn; cây ăn quả chủ yếu 12.700 ha, sản lượng hơn 85.000 tấn. Giai đoạn 2016 – 2020: chuyển đổi tiếp 17.000 ha cà phê, 3.500 ha điều; tái canh 18.850 ha cà phê, trồng mới gần 7.100 ha cao su, 3.000 ha hồ tiêu, 2.000 ha ca cao và 8.300 ha cây ăn quả các loại, đồng thời, ổn địn diện tích cà phê ở mức 163.000 ha, sản lượng đạt 430.000 tấn; cao su hơn 49.000 ha, sản lượng 66.000 tấn; điều 21.500 ha, sản lượng 29.500 tấn; hồ tiêu 11.000 ha, sản lượng 25.800 tấn; ca cao 8.000 ha, sản lượng 13.200 tấn; cây ăn quả chủ yếu 21.000 ha, sản lượng 262.980 tấn.

images881510___n_n_m_2020__Dak_Lak__n___nh_di_n_t_ch_c__ph____m_c_163.000_ha

 Đến năm 2020, Dak Lak ổn định diện tích cà phê ở mức 163.000 ha

C.M.T

Nguồn:baodaklak.vn

Các loại phân thường được sử dụng cho cây cà phê như: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E,  PHÂN HỮU CƠ MELFERT 5-3-2-64, CANXI NITRATE BO (BORONICA)

 

 

Speak Your Mind

*

.