Google+

Sản lượng sầu riêng của xã Đạ Ploa đạt gần 1300 tấn

durian

Ảnh minh họa(Internet)

(Lamdongtv.vn) – Xã Đạ Ploa huyện Đạ Hoai hiện có gần 260 ha trồng cây sầu riêng, đặc biệt là các giống sầu riêng có năng suất và chất lượng cao, phù hợp lợi thế về khí hậu và đất đai của vùng. Để giúp người nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương tình giảm nghèo nhanh và bền vững của địa phương, thời gian qua qua xã Đạ Ploa tiếp tục vận động các hộ nông dân trên địa bàn chuyển đổi các cây trồng kém kém chất lượng sang trồng cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao này, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Được biết, trong vụ thu hoạch sầu riêng vừa qua sản lượng sầu riêng toàn xã ước đạt gần 1300 tấn, bình quân đạt 69 tạ/ ha../.

Hoàng Ái

Khi sử dụng phân vô cơ cần cho cây sầu riêng chọn các loại phân cung cấp đầy đủ các chất đạm, lân, kali (sầu riêng rất cần kali nhưng không nên sử dụng kali clorua (KCl) mà phải sử dụng kali sulphate (K2SO4) và trung-vi lượng (TE). Có thể bón Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E hoặc Con Cọp NPK 12-12-17(S)+2MgO+T.E

Speak Your Mind

*

' .