Google+

BÓN PHÂN VIỆT TRANH ĐỀ CHO CÂY CAO SU

BON-PHAN-CHO-CAY-CAO-SU

Cây Cao su (Hevea brasiliensis Muell.Arg) với sản phẩm mủ cao su được sử dụng rất đa dạng trong công nghiệp. Sản phẩm cao su có tiềm năng xuất khẩu cao và được đánh giá là một trong những cây công nghiệp quan trọng ở nước ta. Để … [Đọc tiếp...]

.