Google+

CHĂM SÓC VÀ BÓN THÚC LẦN HAI CHO LÚA ĐÔNG XUÂN

phan-bon-viet-tranh-de1

Để cây lúa khỏe ngay từ đầu bằng các biện pháp làm đất kỹ kết hợp với bón lót PHÂN HỮU CƠ NATURE’ CHOICE 4-3-3-65  và bón thúc lần 1 (7- 10 ngày sau sạ), bằng sản phẩm Phân Cá Sấu NPK 25-10-5+T.E cung cấp các thành phần dinh dưỡng … [Đọc tiếp...]

NPK 25-10-5+TE HIỆU CÁ SẤU LÀ NGUỒN DINH DƯỠNG TUYỆT VỜI CHO LÚA VÀ NHIỀU CÂY TRỒNG KHÁC

phan bon cá sấu 25-10-5

Phân bón là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của tất cả các loại cây trồng, là yếu tố cơ bản có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế kể cả hiện tại và lâu dài. Để góp phần tăng năng suất cây trồng Công … [Đọc tiếp...]

.