Google+

NPK 25-10-5+TE HIỆU CÁ SẤU LÀ NGUỒN DINH DƯỠNG TUYỆT VỜI CHO LÚA VÀ NHIỀU CÂY TRỒNG KHÁC

phan bon cá sấu 25-10-5

Phân bón là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của tất cả các loại cây trồng, là yếu tố cơ bản có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế kể cả hiện tại và lâu dài. Để góp phần tăng năng suất cây trồng Công … [Đọc tiếp...]

HỘI THẢO PHÂN BÓN “CÁ SẤU” NPK 24-6-10 TẠI ĐỒNG THÁP

phan bon NPK 24 6 10

Ngày 14 tháng 10 năm 2012, tại tỉnh Đồng Tháp, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, công ty TNHH TM XNK Việt Tranh Đề đã tổ chức buổi hội thảo phân bón chuyên đề " Phân bón Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E bón cho cây lúa tại tỉnh … [Đọc tiếp...]

.