Google+

“CỨU” DOANH NGHIỆP, NÔNG DÂN AI “CỨU” KHI ÁP THUẾ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

phan bon nhap khau

Để kéo giảm lượng tồn kho phân bón xuống; giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, gần đây có ý kiến của một số nhà chuyên môn cho rằng nên áp thuế nhập khẩu. Thế nhưng, nếu áp dụng chắc chắn sẽ tạo ra một áp … [Đọc tiếp...]

.