Google+

Tân Lang: Trồng mới 3,5 ha chè shan tuyết

Trong quý I, xã Tân Lang (Phù Yên) đã trồng mới 3,5 ha chè giống shan tuyết, tập trung tại các bản: Tường Cà, Thịnh Lang 1, Tiên Lang, bản Cà, bản Khẻn, nâng diện tích chè toàn xã lên gần 150 ha.

154420140245tanlang 

Nông dân bản Thịnh Lang 1 thu hoạch chè.

 

Đây là giống chè có nhiều ưu điểm búp to, kháng bệnh tốt, năng suất cao. Trong năm 2014, toàn xã phấn đấu trồng mới 101 ha chè giống chè shan tuyết.

Hiện nay, nông dân trong xã đang thu hoạch chè xuân, ước tính năng suất 2,5 tấn/ha; giá bán chè búp tươi hiện từ 4.000-5.000 đồng/kg.

 

 

An Hảo

Nguồn: Baosonla.org.vn

Bón phân cho chè thường dùng các loại NPK có hàm lượng đạm cao như: Cá Sấu NPK 30-9-9+1,5MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E…

Speak Your Mind

*

.