Google+

Tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su

Phát huy thế mạnh của cây cao su, khai thác hiệu quả lợi thế về điều kiện đất đai, tự nhiên ở một số vùng để phát triển bền vững, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua tỉnh Bình Phước đã tiến hành thực hiện chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng cao su tại những nơi có đủ điều kiện phù hợp trồng cao su.

 new-picture-3

Diện tích chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tính đến tháng 6/2013 là 29.105,0 ha

Theo quy hoạch thì diện tích thực hiện các dự án chuyển đổi rừng ngheo kiệt sang trồng cao su, rừng nguyên liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2008 đến nay là 40.906,0 ha, trong đó: Diện tích thực hiện trồng cao su, rừng nguyên liệu 36.433,0 ha. Diện tích rừng giữ lại khoanh nuôi, bảo vệ trong các dự án 4.473,0 ha. Việc trồng diện tích cao su trên chủ yếu được giao cho các công ty cao su nhà nước như Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Phước Long, Bình Phước, Sông Bé.. một phần được giao cho các doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Tính đến tháng 6/2013 các dự án trồng cao su đã tiến hành trồng được 29.105,0 ha (đạt 79,88%), Diện tích đã ủi, khai hoang 591,0 ha (chiếm 1,62%), Diện tích đang thực hiện khai thác, tận dụng lâm sản 33,8 ha (chiếm 0,09%) phần còn lại là diện tích bị dân xấm canh lấn chiếm chưa thu hồi thực hiện được 12,37%. Nhìn chung các dự án chuyển đổi rừng trồng cao su của tỉnh đã cơ bản hoàn thiện việc trồng cao su trên diện tích quy hoạch, trong thời gian tới sẽ tiến hành thực hiện hết diện tích đã được phê duyệt.
Hiện nay Cây cao su trong các dự án sinh trưởng và phát triển tốt và việc triển khai thực hiện dự án bước đầu đã tạo việc làm cho một bộ phận người dân địa phương trong khu vực, cơ sở hạ tầng tại địa phương từng bước được cải thiện. Trong tương lai, khi diện tích cao su trên được đưa vào khai thác với giá trị kinh tế như hiện nay thì diện tích trên sẽ đóng góp lớn cho GDP của tỉnh, kéo theo đó là nghành công nghiệp chế biến xuất khẩu cao su sẽ phát triển và sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương. Bên cạnh các lợi ích về kinh tế thì cây cao su cũng có giá trị cao về môi trường, khi cây đến tuổi khai thác (5-7 tuổi) bộ rễ nhiều gúp chống sói mòn đất, các cây giao tán vơi mật độ cành lá nhiều góp phần nâng độ che phủ và khả năng quang hợp hấp thụ khí CO2, tuy nhiên quá trình chăm sóc cây cao su sử dụng nhiều hóa chất, thuốc bảo vệ nên cần chú ý áp dụng các biện pháp sản xuất bền vững, giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường./.

Tác giả bài viết: Lã Văn Khơi

Nguồn tin: CCLN

Nguồn: sonongnghiepbp.gov.vn

Nếu dùng phân NPK bón cho cao su thời kỳ kinh doanh nên chọn loại có tỷ lệ NPK 2:1:2 hay các loại phân có tỷ lệ kali cao hơn là được có thể bón NPK 15-15-15+T.E, NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, kết hợp với hửu cơ Melfet 5-3-2-64…

 

Speak Your Mind

*

.