Google+

Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây hồ tiêu

(GLO)- Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 225 ha hồ tiêu bị chết do nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm; tập trung chủ yếu tại các huyện Chư Pưh (54 ha), Chư Sê (74 ha), Đức Cơ (30 ha), Chư Prông (94 ha).

images915779_01_Tieu

Trước tình hình đó, UBND tỉnh vừa có Công văn số 128/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Thực vật điều tra nắm bắt chặt chẽ diễn biến bệnh hại, phát hiện và triển khai kịp thời các biện pháp phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng; tổ chức tập huấn hướng dẫn đồng bộ các biện pháp từ chọn đất, xử lý đất, chọn giống tiêu sạch bệnh, kháng bệnh và các biện pháp kỹ thuật tưới, tiêu nước, bón phân để người dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra, nắm bắt diễn biến bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu, triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu; kiểm soát chặt chẽ việc phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn để đảm bảo theo quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến, chỉ phát triển cây hồ tiêu ở các vùng có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho nông dân.

Duy Lê

Nguồn: “Báo Gia Lai”

Nên sử dụng phân hỗn hợp NPKMg để bón cho hồ tiêu. Loại phân thường được sử dụng là Con Cọp NPK-12-12-17(S)+2MgO+T.E, Hữu cơ Melfert 5-3-2-65…

 

Speak Your Mind

*

.