Google+

Truong says, 0923626288

tôi mơi tham gia xem và dùng thử sản phẩm phân bón con hổ, cho cay carot, nhưng nhìn cong thức và cách USE thì thấy công thức dùng cho carot và Lúa giống nhau nên toi tháy ko hợp lý cho cây lúa,

tôi sợ dùng cho carot thi không đủ, vậy mong muốn công ty thử nghiệm cho tôi công thức đầy dủ nhất để hoàn thiện cho một vòng đời cây carot,
tôi ở miền bắc nên cũng lưu ý công ty thời tiết miền bắc khác thời tiết tại đà lạt,

Speak Your Mind

*

.