Google+

VĂN HOÁ CÔNG TY

IMG_4685

Với một nền văn hóa được xây dựng trên nền tảng truyền cảm hứng, có định hướng và sáng tạo dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, các quy tắc ứng xữ, các giá trị đạo đức và giá trị cốt lõi của công ty đã hình thành nên “Đạo của Việt Tranh Đề” mà tại đây là nơi để đo lường hiệu suất làm việc, các tiêu chuẩn đạo đức giữa nhà lãnh đạo và nhân viên trên toàn quốc và tại tất cả các cấp.

download (1)

Chúng tôi đã nuôi dưỡng một nền văn hóa từ phổ biến kiến thức đến phát triển hơn nhiều năm qua, để tạo ra một lực lượng lao động đa dạng, một sân chơi hội tụ các tài năng được định hướng theo các nguyên tắc ứng xữ và tuân thủ, các chương trình đạo đức. Để cuối cùng tạo ra một môi trường kinh doanh đầy năng động, linh hoạt và sáng tạo.

download

Là một công ty phân phối với bề dày hơn mười năm trên thị trường toàn quốc. Việt Tranh Đề có một lực lượng lao động đa dạng, chúng tôi nhận thấy sự đa dạng này là sức mạnh. Và dựa trên các nguyên tuân thủ, ứng xữ, các giá trị đạo đức. Chúng tôi theo đuổi một cơ chế làm việc tự do, thoãi mái, sáng tạo hoàn thành công việc theo việc, không làm việc theo giờ. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều góp sức cho sự phát triển chung với niềm đam mê để hoàn thành công việc ở mức độ cao nhất.

images (1)

Mục đích của chúng tôi là nuôi dưỡng những tài năng, phát triền những đam mê để tạo nên động lực tập thể, tạo nên một cơ chế thu hút và giữ nhân tài trong một sân chơi năng động, linh hoạt và có định hướng.

Speak Your Mind

*

.