Google+

Vĩnh Long – Diện tích màu xuống ruộng tăng gần 390 ha

Thời gian gần đây, nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi khá hoàn thiện cộng với giá rau màu thường ổn định ở mức cao nên diện tích trồng màu trên chân đất ruộng ở tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển.

mauvl

Đến nay, bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống được hơn 18.000 màu vụ hè thu, trong đó có 11.480 ha gieo trồng trên chân đất ruộng, tăng gần 390 ha so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt gần đây, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều vùng trồng màu chuyên canh như vùng chuyên canh khoai lang ở huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh trên 11.000 ha, vùng chuyên canh hành lá ở xã Tân Bình, huyện Bình Tân trên 300 ha, vùng chuyên canh xà lách xoong ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh trên 110 ha, vùng chuyên canh rau an toàn ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ trên 100 ha,…

Việc phát triển diện tích trồng màu trên chân đất ruộng nhằm từng bước cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm diện tích đất trồng lúa, tăng diện tích trồng màu, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác./.

Hồ Lâm 

Nguồn:thvl.vn

 

Phân bón của Công ty Việt Tranh Đề với đầy đủ dinh dưỡng trong viên phân, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của rau như là Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E, Cá Sấu NPK 30-9-9+1,5MgO+T.E, Hữu Cơ Melfert 5-3-2-64…

 

 

Speak Your Mind

*

' .