Google+

Vướng mắc trong tái canh cà phê Tây Nguyên

 

PrintCó từ 140 ngàn đến 160 ngàn ha cà phê ở vùng Tây Nguyên, nơi đang chiếm 95% diện tích cà phê của cả nước, cần được thay thế , chuyển đổi vì đã già cỗi. Sự cần thiết phải tái canh cà phê là điều đã quá rõ ràng. Thế nhưng, những năm qua cũng như hiện nay, tái canh cà phê triển khai ì ạch, nhiều vườn cà phê vẫn kéo dài tình trạng già cỗi. Vướng mắc trong chương trình tái canh cà phê xuất phát từ lý do nào? Và đâu là hướng tháo gỡ để đẩy nhanh tái canh cà phê? Phóng viên thời sự đã tìm hiểu thực tế tại vùng cà phê Lâm Đồng- vùng cà phê lớn thứ hai của cả nước.

Nguồn: vtvphuyen.vn

Các loại phân thường được sử dụng cho cây cà phê như: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E,  PHÂN HỮU CƠ MELFERT 5-3-2-64, CANXI NITRATE BO (BORONICA)

 

Speak Your Mind

*

.