Google+

Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn GAP để sản xuất khóm

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập thế giới, chất lượng và an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sản xuất theo GAP là hướng tất yếu của ngành trồng trọt. Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ làm thay đổi tập quán canh tác, nông dân được áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất, phù hợp với xu hướng phát triển trong nước và trên thế giới.

Nhằm nâng cao chất lượng trái khóm, tiến tới sự ổn định về chất lượng, an toàn thực phẩm theo GAP, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của trái khóm trên thị trường trong nước và thế giới, Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì thực hiện đề tài “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn GAP để sản xuất trái khóm chất lượng và an toàn”, do TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện tại huyện Tân Phước, với các mục tiêu: Điều tra, khảo sát các trở ngại chính về mặt kỹ thuật, yêu cầu thị trường, xã hội, tập quán canh tác của nhà vườn hiện nay so với tiêu chuẩn EurepGAP đối với khóm, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục; tập huấn cho nhà vườn về quy trình sản xuất khóm theo tiêu chuẩn GAP (600 học viên, khoảng 1.000 ha trồng khóm); xây dựng mô hình (50 ha, mỗi mô hình từ 1 – 2 ha) sản xuất khóm của nhóm nông dân/tổ sản xuất theo hướng GAP; xây dựng mô hình (2 ha) nhiều nông hộ trồng khóm/nhóm nông dân/tổ sản xuất đạt chứng nhận GAP được chương trình hỗ trợ phương thức, kỹ thuật.

images915055_nd

Vận chuyển khóm đi tiêu thụ tại huyện Tân Phước. Ảnh: Vân Anh

Đất nông nghiệp của huyện Tân Phước là đất phèn nên việc trồng các loại cây hoa màu… không có hiệu quả kinh tế so với trồng khóm, vì khóm có ưu điểm chịu phèn mà các loại cây ăn trái khác khó có thể thay thế được. Nhóm thực hiện ghi nhận được 60% hộ có nguồn thu nhập từ khóm là 100%, 38% hộ dân có tỷ lệ thu nhập từ khóm và chăn nuôi là 51 – 75%, 2% hộ dân có tỷ lệ thu nhập từ khóm, chăn nuôi và còn là thương lái khóm là 25 – 50%.

Sau 5 năm thực hiện, đề tài đạt được những kết quả như sau: Đã xây dựng được 1 mô hình nhóm nông dân sản xuất khóm áp dụng VietGAP của HTX Quyết Thắng; 1 mô hình sản xuất khóm của nhóm nông dân/tổ sản xuất đạt chứng nhận VietGAP (với quy mô 30 ha đạt chứng nhận VietGAP lần 1 vào năm 2009 và đạt chứng nhận VietGAP lần 2 vào năm 2013 với quy mô 37 ha) của HTX Quyết thắng; mô hình trồng khóm của nông dân theo GAP, quy trình sản xuất khóm chất lượng và an toàn (bao gồm quy trình thực hành nông nghiệp tốt trên dứa Queen, sổ tay chất lượng hợp tác xã áp dụng mô hình sản xuất khóm VietGAP)…

Đề tài vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thống nhất nghiệm thu xếp loại B, và giao cho Phòng NN&PTNT huyện Tân Phước ứng dụng, phổ biến cho nông dân.

LÊ NGỌC

Nguồn: www.baoapbac.vn

Theo kết quả nghiên cứu về cây khóm trồng ở ĐBSCL, có thể áp dụng công thức bón phân như sau: 8g N + 6g P2O5 + 12g K2O/cây/vụ thu hoạch.

Loại phân thường sử dụng cho khóm là Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Calcium Nitrate Bo, hữu cơ Melfert 5-3-2-64

 

Speak Your Mind

*

' .