Google+

Xuân Lộc phấn đấu thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

images923929_IMG_1606 

Nông dân xã Xuân Tâm lắp đặt tưới tiết kiệm cho vườn cà phê 

(ĐN) – Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Trần Anh Tuấn cho biết, hiện nay huyện đã có 7/14 xã được tỉnh cấp chứng nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các xã còn lại cũng đã hoàn thành từ 2/3 các tiêu chí trở lên về xây dựng nông thôn mới. Huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới ở 7 xã còn lại và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Bí quyết giúp Xuân Lộc dẫn đầu toàn tỉnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới là tập trung đầu tư hệ thống điện, thủy lợi và vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu trồng, tăng vụ, tăng năng suất và tăng lợi nhuận. Kết quả thu nhập người dân nâng lên, các hộ sẵn sàng đóng góp xây dựng điện, đường, trường học và các công trình công cộng khác.

                              Hương Giang

Nguồn: Báo Đồng Nai

Các loại phân thường được sử dụng cho cây cà phê như: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E,  PHÂN HỮU CƠ MELFERT 5-3-2-64, CANXI NITRATE BO (BORONICA)

Speak Your Mind

*

' .