Google+

Xuất hiện nhiều sâu bệnh hại trên cây trồng

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2013-2014, huyện Chư Sê đã gieo trồng được 1.905 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, lúa Đông Xuân là 1.575 ha, rau màu các loại 330 ha.

images930102_vangla
 Ảnh: K.N.B

Tuy nhiên, trên cây lúa đã xuất hiện một số loại sâu bệnh hại như sâu cuốn lá nhỏ với mật độ trung bình 0,2 con/m2, bệnh đạo ôn lá với mật độ trung bình 1,1%, diện tích nhiễm bệnh phân bố rải rác ở các địa phương. Trên cây cà phê xuất hiện các sâu bệnh hại như bệnh rỉ sắt với tỷ lệ 6,8%, diện tích nhiễm 700 ha; khoảng 250 ha nhiễm bệnh khô cành, tỷ lệ bệnh hại trung bình 2,5%; có 165 ha bị nhiễm bệnh rệp sáp cành và rệp vẩy xanh, phân bố rải rác với tỷ lệ hại trung bình 2,5%. Đối với cây hồ tiêu sâu bệnh hại chủ yếu là bệnh vàng lá (bệnh chết chậm), diện tích nhiễm là 295 ha với tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình là 8%; 317 ha bị nhiễm bệnh tuyến trùng hại rễ, với tỷ lệ trung bình 11,2%, phân bố hầu hết trên diện tích tiêu của huyện.

Trạm Bảo vệ Thực vật đang tập trung hướng dẫn người dân cách phòng và trị, cũng như khuyến cáo các loại thuốc bảo vệ thực vật để người dân chủ động phòng, trừ hiệu quả.

Quang Tấn

Nguồn: “Báo Gia Lai”

Nên sử dụng phân hỗn hợp NPKMg để bón cho hồ tiêu. Loại phân thường được sử dụng là Con Cọp NPK-12-12-17(S)+2MgO+T.E, Hữu cơ Melfert 5-3-2-65…

 

Speak Your Mind

*

.