Google+

Xuất khẩu cà phê Dak Lak giảm 4 thị trường so với niên vụ 2012- 2013

Theo thông tin từ UBND tỉnh, hiện tại cà phê Dak Lak đã xuất khẩu đến 58 nước và vùng lãnh thổ, giảm 4 thị trường so với niên vụ trước đó (niên vụ 2012- 2013 xuất khẩu đến 62 nước và vùng lãnh thổ).

images934770_IMG_3621Ảnh minh họa

Trong đó có 31 thị trường đạt kim ngạch trên 1 triệu USD và 13 thị trường đạt kim ngạch trên 10 triệu USD. Đức vẫn dẫn đầu về nhập khẩu cà phê của Dak Lak nhưng hiện đã sụt giảm mạnh (39,7% về lượng và 38,5% về kim ngạch) so với niên vụ trước, tiếp đó là Nhật Bản giảm 17,8% về lượng và 17% về kim ngạch. Một số thị trường có sự tăng trưởng mạnh như Trung Quốc tăng 82,5% về lượng và 79,2% về kim ngạch; Pháp tăng 61,9% về lượng và 60% về kim ngạch.

Quốc Thành

Nguồn: “Báo Dak Lak điện tử”

Các loại phân thường được sử dụng cho cây cà phê như: Con Cọp NPK 15-5-20(S)+2MgO+T.E, Cá Sấu NPK 24-6-10+T.E,  PHÂN HỮU CƠ MELFERT 5-3-2-64, CANXI NITRATE BO (BORONICA)

 

Speak Your Mind

*

' .